Съобщение за набиране на оферти за обществена поръчка под стойностния праг на чл. 20, ал. 4 от ЗОП На основание Заповед № 266/11.10.2016г. на Управителя на „СБПЛР-Панчарево“ ЕООД се провежда обществена поръчка с предмет: Доставка на Дизелово гориво за отопление (със сярно съдържание 0.001% S) на „СБПЛР-Панчарево“ ЕООД. При проявен интерес от Ваша страна Ви каним […]