ул. Кокалянско ханче 1, Панчарево

Адрес

ул. Кокалянско ханче 1,
Панчарево,
1191, София

Транспорт – автобуси 1, 3 и 4

Телефони

0885 931 101, 0895 534 251

Управител, д-р Андреев – 0885 931 101, 02 992 3237
Нач. физиотерапия, д-р Кинова – 0895 534 251
Централа – 02 992 3170
Лекарски кабинет – 02 992 1298
Личен състав – 02 992 3431

Е-мейл[email protected]