Рехабилитация при пациент с исхемичен мозъчен инсулт

Представяме рехабилитация при пациент на 74 години, претърпял исхемичен мозъчен инсулт в дясна средно-мозъчна артерия. Остатъчни явления – левостранна латентна централна хемипареза.

Работим последователно за рехабилитацията  на ляв горен крайник и ляв долен крайник – за подобряване на двигателната активност в крайните фази на ръката и по-специално раменна, лакътна и гривнена става – финна моторика (видео 1).

За доления крайник работим над мускули на тазобедрената, колянната и глезенна става, посредством суспензионна терапия (видео 2). Тренира се и ходене и походка. Целисе подобряване на мускулната трофика и обем на движение в паретичните крайници.