Представяме рехабилитация при пациент на 74 години, претърпял исхемичен мозъчен инсулт в дясна средно-мозъчна артерия. Остатъчни явления – левостранна латентна централна хемипареза. Работим последователно за рехабилитацията  на ляв горен крайник и ляв долен крайник – за подобряване на двигателната активност в крайните фази на ръката и по-специално раменна, лакътна и гривнена става – финна моторика […]