Болницата разполага с почти цялата гама от фактори за лечение с физикални средства и кинезитерапевтични такива.

Също така в болницата работят и специалисти в следни обласи:

  • Логопед – правоспособност за работа с инсултноболни пациенти и други с говорни затруднения
  • Психолог – магистър социална и организационна психология – консултации, свързани с проблеми в адаптивността към проблемни ситуации, критични предизвикателства, затруднения във взаимоотношенията и др.